‘Baas over je darmen’
het programma voor kinderen en adolescenten


Chronische buikpijn

Chronische buikpijn, eventueel in combinatie met harde of juist hele zachte ontlasting, komt bij veel kinderen voor. Ongeveer 5 tot 10% van de kinderen in Nederland heeft last van deze, vaak erg vervelende aandoening. 


Bij de meeste kinderen kan er geen organische oorzaak worden gevonden. Dat betekent dat er in de darm geen afwijkingen worden gevonden, maar er wel vaak ernstige klachten zijn. 
We spreken dan van "functionele buikpijn" of vaker nog van "prikkelbaar darm syndroom". Bij dit ziektebeeld zijn de darmen overgevoelig geworden voor allerlei prikkels.


Er spelen meerdere factoren een rol in het ontstaan en voortduren van de klachten, zoals een familiare aanleg, bepaalde dieetfactoren, een doorgemaakte buikgriep, sommige karaktereigenschappen en stress in de thuissituatie of op school.


Behandeling
Jarenlang waren er geen goede behandelmogelijkheden voor kinderen met prikkelbare darmen en door veel artsen wordt er nog altijd geadviseerd om er maar mee te leren leven. 
Ook worden er wel een voedingsvoorschriften of pijnstillers voorgeschreven, maar de meeste kinderen hebben hier weinig baat bij. 
Sommigen kinderen bezoeken een psycholoog om anders te leren omgaan met hun buikpijn.


Enkele jaren geleden hebben we ontdekt dat hypnotherapie een zeer effectieve behandeling is. Bij deze behandeling krijgt een kind zes keer een behandeling van ongeveer een uur. Hiermee heeft 70 tot 80% van de kinderen op lange termijn geen buikpijn meer.


Voor wie?
Het programma is ontwikkeld voor kinderen vanaf 6 jaar en voor adolescenten tot en met 18 jaar met PDS of functionele buikklachten. 
De diagnose dient gesteld te zijn door een arts. Er is een verwijzing of indicatie nodig van de arts om zo organische afwijkingen uit te sluiten.


Hypnose en hypnotherapie
Bij hypnose en hypnotherapie wordt door veel ouders en kinderen gedacht aan een enge man met donkere ogen en wellicht een heen en weer zwaaiend horloge, waarmee hij je in een diepe trance brengt. In die trance zou je alles doen wat de hypnotiseur je vertelt te doen. 
Dit alles is echter 'televisie-hypnose' en heeft niets te maken met hypnose zoals dat gebruikt wordt in de hypnotherapie.


Werkwijze
Wanneer je als ouders met je kind komt voor de intake, vraag ik om beiden aanwezig te zijn. De reden hiervan is dat jullie kind de ondersteuning nodig heeft in de thuissituatie. Wanneer duidelijk is hoe we aan de slag gaan, geeft dit een positief effect op de behandeling en het vertrouwen in het kind. 

Bij de intake starten we direct met een aantal ontspanningsoefeningen om thuis mee aan de slag te kunnen gaan. Die ontspanning kan het beste worden vergeleken met dagdromen; iets waar met name kinderen heel goed in zijn! 
De behandelingen daarna bestaan uit de eerste minuten met de ouder(s) en het kind om te evalueren hoe het is gegaan. Daarna ga ik samen met het kind aan de slag met ademhalingsoefeningen, visualisaties, verbeeldingsoefeningen, ontspanning. 
Een voorbeeld van een verbeeldingsoefening is zoals een verbeelding van de buik wanneer er buikpijn is en een buik waar geen buikpijn meer is. 
Ook worden er diverse ademhalingsoefeningen aangeleerd en ontspanningsoefeningen. 
Alle oefeningen zijn er op gericht om de overgevoeligheid van de buik te laten verminderen. 
Het kind is hierbij niet onder de invloed van mij als therapeut, zoals gesuggereerd wordt op televisie, maar heeft zelf de volledige controle.


Behandelplan
 

Het behandelplan wordt afgestemd op het kind en de klachten. Bij de oudere adolescenten maken we een behandelplan welk overeenkomt met de persoonlijke ontwikkeling. 
Er kunnen enkele elementen vanuit het darmmanagementprogramma van volwassenen toegevoegd worden. Afhankelijk van de persoonlijke ontwikkeling kijken we samen wat het beste past en effectief is.


Resultaat
Om het effect van de behandeling optimaal te laten zijn, worden de kinderen aangespoord de oefeningen ook dagelijks thuis te doen. 
Onze ervaring is dat de kinderen dat in het algemeen met veel plezier doen, omdat ze het leuke oefeningen vinden.

Meer info:  folder ‘De baas over je darmen’ , uitgegeven door de Samenwerkende PDS-therapeuten