Betekenis van adem
In het Sanskriet betekent het woord ‘adem’,  ‘atman’, welk vertaald kan worden in adem, leven, ziel.

Je adem is essentieel om te leven. Een aantal minuten zonder adem lukt je wel, maar een langere tijd zonder adem heeft directe gevolgen op je leven en vitaliteit. Uit de oude wijsheden blijkt dat de adem als essentie werd gezien voor het leven en de levensenergie.
Vanuit deze richtingen leren we dat de adem niet alleen zuurstof bevat, maar ook levensenergie, ofwel prana, mana, chi. Met je adem heb je de sleutel in handen om je lichaam en geest te vitaliseren en de elementen in jezelf in balans te brengen.
Verstoringen in je ademhaling
Wanneer je geboren wordt, ben je het meest oorspronkelijk. Vol vertrouwen, onvoorwaardelijk en onbevangen sta je in het leven en in contact met je omgeving. Wanneer je de ademhaling van een baby of jonge kinderen observeert dan is de ademhaling natuurlijk en rustig, en in één doorgaande beweging. Door levenservaringen kom je in aanraking met emoties, gedachten of pijnlijke momenten. 
Wanneer je iets meemaakt, wat je raakt, heeft dit invloed op je adem. Wanneer je boos, verdrietig of angstig bent, of wanneer je vrolijk, vrij en rustig heeft dit invloed op je ademhaling. Zo heeft iedere emoties heeft een andere uitwerking op de ademhaling.

Emoties zijn gevoelens van ervaringen uit het verleden die niet losgelaten zijn. Meestal door gedachten, angst of oordelen over een gevoel kan het gevoel niet vrij stromen en ontladen naar een neutraal gevoel. Het meest natuurlijke is om een emotie diep in te ademen, te doorleven, te verwerken, en krachtig uit te ademen.
Wanneer je blijft ademen tijdens emoties, kunnen ze verwerkt worden en heb je er geen nadelige gevolgen van. Het is bekend dat langdurige periodes van spanning, negatieve emoties en gedachten invloed hebben op welzijn en gezondheid. Voor de ademhaling betekent dit dat deze belemmerd wordt en er een onnatuurlijk adempatroon kan ontstaan. Afvalstoffen kunnen zich opstapelen en de vitaliteit verminderd in de geblokkeerde gebieden van het lichaam. De blokkades kunnen ook gevolgen hebben op je manier van denken, voelen en handelen. Je manier van ademen vertelt jouw verhaal hoe je in je leven staat.Doel van Adem coaching
Het doel van adem coaching is de ademhaling vrij te maken van patronen, die je belemmeren in je vrijheid en jezelf te zijn. Dit kunnen overtuigingen, emoties of fysieke blokkades zijn. Met adem coaching herstel je de verbonden natuurlijke ademhaling, die je hebt wanneer je geboren wordt. Deze ademhaling leer je in stappen aan.

Tijdens een verbonden ademhaling ben je je meer bewust van je belemmeringen in je lichaam door je ademhaling. Door hier bewust met aandacht naar toe te ademen ontstaat er ruimte in je lichaam en in je ademhaling. Emoties, overtuigingen komen vrij in je bewustzijn, je doorleeft ze, laat ze los, waardoor er integratie ontstaat tussen lichaam en geest.


Werkwijze

Voorafgaand aan de ademsessie stel je een doel vast waarvoor je wilt ademen.
Hiermee geef je richting en koers aan je aandacht en je ademtocht.
Tijdens een ademsessie lig je gemakkelijk op een behandeltafel of op een mat op de grond. Je neemt een gemakkelijke houding aan terwijl je je ontspant. Ik begeleidt je om je ademhaling te verdiepen en te verbinden. Emoties en blokkades kunnen vrijkomen tijdens de ademtocht.

In het eerste gedeelte verdiep en verbindt je je in en uitademing. In de tweede fase activeer je je ademhaling om op die plaatsen in je lichaam te stromen, waar stagnatie is. Ik help je hierbij middels drukpunten en affirmaties. Emoties en overtuigingen worden in deze fase uitgenodigd om zich vrij te maken en losgelaten te worden. In de derde fase ontspan je en integreer je de ervaringen. De sessie wordt ondersteund door muziek. Na afloop van de sessie is er een sfeer van rust en ontspanning.


Voor wie?

Voor ieder die vrij wil ademen. Het doen van een ademsessie is al een aanzet tot verruiming van je bewustzijn en een uitnodiging tot verandering. Adem coaching kan los gevolgd worden van de therapeutische setting. 
Veel mensen ervaren het als een innerlijke massage en weldaad voor lichaam en geest. Daarnaast kan een ademsessie in een therapeutisch traject een waardevolle aanvulling zijn om het ‘oude’ los te laten en het ‘nieuwe’ te verwelkomen in je leven.