Hypnotherapie is een vorm van psychotherapie waarbij je probleem oplossend te werk gaat met het veranderen van gedrag, gevoelens, belemmerende gedachten. Meestal zijn de problemen ergens in het verleden ontstaan. In de therapie kunnen deze losgelaten worden en nieuwe mogelijkheden en oplossingen kunnen ontdekt worden om mee verder te gaan.

Van oudsher is hypnotherapie ontstaan in de oude Griekse en Egyptische tijd, waar de therapie ingezet werd om de balans tussen lichaam en geest te herstellen. Ook in de hedendaagse therapie wordt hypnose gebruikt om lichaamsfuncties positief te beïnvloeden en het zelf herstellend vermogen van het lichaam te activeren.

 

Wat is hypnose en trance?
In de hypnotherapie wordt gebruikt gemaakt van hypnose. Hypnose is hetzelfde als trance. Het is een bewustzijnstoestand, tussen het waken en slapen in. Het is een sterk naar binnen gericht aandacht en concentratie. Trance wordt door de meeste mensen als prettige ontspanning ervaren.

Ieder kent wel momenten van trance, zoals dagdromen. Of die momenten dat je helemaal met je volle aandacht in een boek of film bent; wanneer je dan aangeroepen wordt ben je zo in je boek of film met al je aandacht dat je het niet hoort. Op zo’n moment ben je in trance.Waarom is hypnose zo effectief?

In trance sta je meer open voor positieve boodschappen, die je helpen om te herstellen. In je dagelijks leven heeft je analytische denkende hersenhelft de leiding over je handelingen, je gedachten en je patronen waarin je je beweegt. Deze patronen zijn niet altijd effectief om tot verandering te komen. In trance is je analytisch denken minder actief, waardoor de mogelijkheid bestaat om met je onbewuste te werken en met datgene aan de slag te gaan wat je belemmert. 

De creatieve hersenhelft kenmerkt zich door openheid en verbind zich met wat goed voor jou is als mens in zijn geheel. Hierdoor kan contact gemaakt worden met het onbewuste. Het onbewust kenmerkt zich door droombeelden, het gevoelsleven, de ervaringen, het oplossend en relativerend vermogen, het zelf herstellend vermogen.

In de therapie wordt gebruik gemaakt van droombeelden. Droombeelden geven een beeld van je innerlijke wereld en hoe jij je omgeving beleeft. Op deze manier kun je jouw ervaringen op een andere manier gaan beleven, relativeren,  hulpbronnen versterken, stress verminderen en oorzaken van jouw problemen opzoeken en oplossen. 
In het dagelijks leven ben je vaak afgesloten van de hulpbronnen uit het onbewuste, door het analytisch denken. In de therapie is het mogelijk om te ervaren wat je nodig hebt, waardoor het genezingsproces in gang wordt gezet. 

 

Voor wie?
Voor vrijwel ieder mens is hypnotherapie toegankelijk. Er zijn geen speciale voorwaarden, waar je aan dient te voldoen. Over het algemeen wordt er binnen de hypnotherapie niet gewerkt met psychiatrische problematiek.

Welke klachten?

 • slaapproblemen en concentratieproblemen
 • faalangst en examenvrees
 • angst en paniekstoornis, hyperventilatie
 • angst voor de tandarts
 • angst voor spinnen, objecten
 • burn-out en spanningen en stress
 • onverklaarbare lichamelijke klachten
 • maag-en darmklachten, PDS
 • fybromyalgie
 • astma
 • hoog sensitiviteit
 • eetproblemen, gewichtsproblemen
 • fobieën en angst
 • seksuele problematiek 
 • depressiviteit 
 • problemen met assertiviteit en zelfvertrouwen
 • onverwerkte en terugkerende emoties 
 • trauma, mishandeling
 • rouwbegeleiding
 • relatie en familieproblemen
 • levensfase gerichte problemen


Verloop van een bijeenkomst

In de hypnotherapie wordt regelmatig gewerkt met de diepe hypnotische trance vanuit de klassieke hypnotherapie. Daarnaast wordt er met een lichte trance gewerkt vanuit de moderne en de neoklassieke hypnotherapie, waarbij je zelf een actievere rol hebt in het aanpakken van je probleem.

Tijdens de trance zit of lig je in een gemakkelijke houding waarbij ik jou begeleid en voorwaarden schep zodat jij kunt ontspannen en in trance kunt gaan. Gemiddeld werk ik een half uur per sessie met trance. De andere helft van de sessie wordt gebruikt voor lichaamsgerichte oefeningen, NLP- oefeningen of een psychotherapeutisch gesprek.

De gesprekken en de oefeningen zijn een voorbereiding op de trance en afgestemd op het thema, welk uitgewerkt wordt in de trance.
In de therapie wordt tijdens de sessie gewerkt met verschillende interventies of methodieken. De keuze voor een interventie is gerelateerd aan doelen en ‘wat er speelt bij de cliënt’ op dat moment.


Vooroordelen
Over hypnose zijn veel vooroordelen, met name dat je de controle kwijt raakt en dat je gekke dingen doet die de hypnotiseur zegt. Het theater hypnose heeft als doel vermaak. Dus je ziet dat iemand als een kip gaat kakelen en andere mensen lachen erom. Wat je wellicht niet weet is dat de hypnotiseur vooraf informatie heeft over de personen met name de mate van hypnotiseerbaarheid. Daarnaast is het van belang dat die persoon mee wil doen op het toneel om voor gek te staan. Als je niet wilt, gebeurt het niet.

Het theaterhypnose en de hypnotherapie hebben dus als overeenkomst dat ze hypnose gebruiken om een doel te bereiken. De doelen en de manier waarop hypnose gebruikt wordt zijn totaal verschillend.
Het doel van de hypnotherapie is gericht op het bereiken van je doelen.
Omdat je gemotiveerd bent om je problemen op te lossen, sta je open om ermee aan de slag te gaan. In de therapie worden slechts suggesties gegeven die je motiveren en activeren om je genezingsproces te bevorderen.
Hierdoor krijg jij zelf het stuur in handen om aan de slag te gaan. In de trance maak jij zelf de keuze die het beste bij je past.

 
Psychotherapeutische gesprekken
In deze gesprekken sta jij centraal als mens, met je eigenheid, je kwaliteiten, ervaringen en vermogens. En de vraag staat centraal hoe je deze krachten in jezelf kan bundelen om je probleem op te lossen of aan te pakken. Ieder mens kan het antwoord in zichzelf vinden, door open, eerlijk en onbevooroordeeld te kijken naar jezelf en je omgeving. In de gesprekken krijg je inzichten en tools om je onbewuste patronen bewust te maken en grip te krijgen op je probleem. Met de inzichten en tools kan je jezelf trainen in een andere manier van denken, voelen en doen, die beter past. Zo kan je cirkels doorbreken, groeien en veranderen. In de gesprekken worden veel verschillende methodes gebruikt om je zelfsturing en autonomie te vergroten.