Een systeem is een georganiseerd veld van informatie. Deze informatie wordt uitgewisseld tussen delen in het systeem. Door de uitwisseling van informatie ontstaat communicatie en worden de onderlinge verhoudingen vorm gegeven door verbindingslijnen en patronen.

Iedere mens functioneert in systemen en heeft een rol en een relatie met de onderdelen in het systeem. Het meest bekende systeem is het familiesysteem, de groep mensen waarin je bent opgegroeid. Naast familiesystemen zijn er nog andere systemen waarin je functioneert, zoals organisaties, opleidingen, bedrijven, vriendenkringen, relaties etc. De rollen, de communicatie en onderlinge verhoudingen in het systeem kunnen inzichtelijk gemaakt worden met een systeemopstelling. Een opstelling brengt ook de mogelijkheid van verandering en transformatie met zich mee, zodat er een nieuwe balans kan ontstaan tussen jou en het systeem. Het familiesysteem en familieopstelling
Het familiesysteem is het systeem waarin je bent opgegroeid. In dit systeem sta je in verbinding met elkaar, waardoor gevoelens en emoties overgedragen kunnen worden. Deze gevoelens en onbewuste boodschappen lopen via verbindingslijnen die er zijn tussen jou en de mensen in het systeem. Deze lijnen zijn niet zichtbaar en zorgen voor de onderlinge communicatie. 
De oorspronkelijke verbinding tussen mensen loopt gaat van hart tot hart en is liefdevol en onvoorwaardelijk.
Door emoties, overtuigingen en rollen van ouders en generaties daarvoor, kan  ruis ontstaan op de oorspronkelijke hart-verbindingen, waardoor deze verbinding, niet meer als liefdevol kan worden ervaren. Ook jij hebt een rol in je familie gekregen. Vaak ben je je niet bewust van de onbewuste patronen en processen, die je met je meedraagt uit je familiegeschiedenis. Echter je merkt het vaak in relatie tot andere mensen, en in contact met jezelf. Het zijn vaak de emoties en gedrag welke je niet kan plaatsen, waar je geen grip op hebt, waardoor je de liefdevolle verbinding in jezelf vergeet.

Met een familieopstelling kunnen deze onbewuste processen bewust en voelbaar worden. Hierdoor ontstaat ruimte in je innerlijke wereld, waardoor verbindingen met de familie en generatieoverdracht  kunnen herstellen, veranderen, los gelaten kunnen worden en transformeren. Hiermee heel je de verbindingen in jezelf en in relatie tot je buitenwereld, en kan je meer leven vanuit je oorspronkelijke liefde voor je Zelf

 

Werkwijze
Een systeem- en familieopstelling kan zowel individueel als in een groep plaatsvinden. Je werkt met een persoonlijk thema in de opstelling. Je familieleden of delen van het systeem worden opgesteld. Bij een individuele sessie werken we met plaatsen in de ruimte, waar jij zelf mee aan de slag gaat om de verstrikkingen op te lossen.

In een groep worden de delen van het systeem vertegenwoordigd door representanten, die geen kennis hebben van jouw voorgeschiedenis. De representanten komen in aanraking met gevoelens van de personen waar ze voor staan en ‘weten’ wat er speelt. Hierdoor ontstaat een dynamisch systeem waarin gewerkt kan worden. Het systeem heeft de functie van een orakel. De verbindingen en verstrikkingen, worden helder en duidelijk, en kunnen stap voor stap oplossen en los gemaakt worden. Aan het einde van de opstelling heerst er meestal een sfeer van rust en ontspanning.