Werkwijze

Van belang is de klik tussen jou en mij. Wanneer je
jezelf rustig en prettig voelt ben je in de gelegenheid om blokkades op te lossen of diepere gevoelens te ervaren   en zo kan heling plaats vinden. In mijn rol als begeleider kan ik een klimaat en voorwaarden scheppen waardoor
je kunt leren, ervaren, groeien en verder kunt ontwikkelen.

Motivatie en openheid om naar jouw innerlijke processen te willen kijken is een voorwaarde om een veranderingsproces aan te gaan en te doen slagen.

Een eerste contact vindt meestal telefonisch plaats. Hierin wordt in het kort besproken of jouw vraag aansluit bij wat ik je kan bieden. Daarna volgt een intakegesprek.
Het doel van de intake is kennismaken, duidelijkheid krijgen ‘waar de schoen wringt’ en voelen of er een ‘klik’ is tussen jou en mij. Ook maak je kennis met de manier en wijze van begeleiding. Wanneer er na het intake gesprek een duidelijk ‘ja’ gevoel van beide kanten is, worden er afspraken gemaakt voor een begeleidingstraject. De doelen en stappen worden hierin besproken.

De lengte van de intake bedraagt 1 ½ uur. Het begeleidingstraject bestaat uit sessies van 1 uur. Er wordt vooral gewerkt met ‘wat er zich op dat moment afspeelt’ gerelateerd aan de persoonlijke doelen van groei en bewustzijn.