Sterven is
als een bloem openend voor het Licht,
een rivier stromend naar de zee,
een berg overgaand in het dal,
de wind waaiend in de stilte,
de nacht ruimte scheppend voor de dag,
daar waar hemel en aarde elkaar ontmoeten
in het alomvattende Licht.


Laatste levensfase begeleiding

Juist in deze fase van het leven, maak je de balans op van de positieve en negatieve kanten van jouw leven. Het is te vergelijken met een rugzak van je leven, waarin je allerlei dingen hebt verzameld. Bij het sterven verlaat de ziel het lichaam. Sterven kan verlicht worden door jezelf vrij te maken van de aardse bagage die nog in rugzak zit. Op je eigen manier afscheid nemen van het leven en van je dierbare personen kan zo een waardevolle bewust helende ervaring zijn.
Ik kan een bijdrage leveren in de vorm van gesprekken op mentaal, emotioneel en praktisch niveau, visualisaties, lichamelijke verpleegkundige zorg, energetische begeleiding gericht op het loslaten van het leven.

Tijdens de bijeenkomsten begeleid ik jou om jouw rugzak te onderzoeken en lichter te maken. Ik leer je op een andere manier om te gaan met fysieke blokkades en pijn. Ontspanning en lichaamsgerichte oefeningen kunnen hierin ondersteuning geven.
Je dierbaren kunnen tijdens deze gesprekken / zorgmomenten aanwezig zijn, mits dit wenselijk voor jou is. De combinatie tussen verpleging, emotionele, mentale en energetische begeleiding is hierin uniek en complementair.