De beste investering is de investering in je Zelf’


Individuele behandelingen
- De investering voor een persoonlijke behandeling is € 90,- en duurt 60-75 minuten. 
- In overleg kan de behandeling verlengt worden: € 15,- per 15 minuten. 

- Het bedrag betalen aan het einde van de behandeling met de pin.
- Bij uitzonderingen direct na de behandeling te voldoen per bank/giro.
- Rekeningnummer NL22 INGB 0009 3557 59 t.n.v. E.M.W. van Paassen
- Afspraken, minder dan 24 uur van te voren geannuleerd, worden in rekening gebracht.
- Telefonisch contact na een behandeling valt onder nazorg.

Vergoedingen
De persoonlijke behandelingen worden geheel of gedeeltelijk vergoed in de aanvullende verzekering afhankelijk van de polisvoorwaarden en de ziektekostenverzekering. Wil je weten of jij voor een vergoeding in aanmerking komt, kijk dan op de polisvoorwaarden. Voor een snelle scan kan je kijken op  http://www.zorgwijzer.nl/vergoeding/hypnotherapie

 

Registraties
- B.I.G geregistreerd verpleegkundige (niet praktiserend)
- Nederlandse Beroepsvereniging voor Hypnotherapeuten (NBVH) nr. 03074 
- Register Beroepsbeoefenaren Complementaire Gezondheidszorg (RBCZ) nr. 403253R
- AGB nr. 90-031569 / 90-010499
- SCAG klachtencommissie: 10099
- Kamer van Koophandel nr. 27353390