Intake
Een eerste contact vindt meestal telefonisch plaats. Hierin wordt in het kort onderzocht of je vraag aansluit bij wat ik je kan bieden. 
Voor het aanvangen van een begeleidingstraject wordt een afspraak gemaakt voor een intakegesprek. Het doel van de intake is kennismaken met elkaar, duidelijkheid krijgen ‘waar de schoen wringt’ en  je doelen op een rij zetten. Wanneer er na het intake gesprek een ‘ja’ gevoel of ‘klik’ van beiden kanten is, worden er afspraken gemaakt voor vervolgbijeenkomsten.

Na de intake wordt er een behandelplan gemaakt, waarin je stap voor stap aan de slag gaat om je doelen te bereiken. De behandelingen kunnen uit verschillende interventies bestaan. Dit is afhankelijk van wat je nodig hebt op dat moment en afgestemd op jouw behandelplan.  

De bijeenkomsten duren tussen de 60 en 75 minuten.

Privacy, behandelovereenkomst en klachtenprocedure
Als hypnotherapeut heb ik mij verbonden aan een beroepsorganisatie, de NBVH. De NBVH heeft een regelement waarin de beroepscode is opgenomen. Hierin zijn de verplichtingen en verantwoordelijkheden van de hypnotherapeut en de client vastgelegd. Hierbij kan je denken aan privacywetgeving, geheimhoudingsplicht, dossiervorming e.d..
Bij de aanvang van de behandelingen wordt een Behandelovereenkomst getekend om de bovengenoemde formele zaken vast te leggen. Bij de behandeling van kinderen is het wettelijke vastgelegd dat een behandelaar alleen kan starten met de behandeling van het kind mits er handtekeningen zijn van beiden ouders. 
Verder is de klachtenprocedure geregeld via de NBVH en de RBCZ en SCAG. Voor meer info verwijs ik je naar de Links op deze website.